مونا ملکیان

مونا ملکیان

مربی و روان شناس بالینی

حسن ملکیان

حسن ملکیان

روانشناس و مشاور خانواده

حسین گایینی

حسین گایینی

کوچ بهبود عملکرد و مربی مهارتهای نرم

امیر مهرانی

امیر مهرانی

دکتر فائزه اعرابی

دکتر فائزه اعرابی

هم‌بنیان‌گذار، گروه مشاوره مدیریت خلاق

دکتر فرهنگ لاریجانی

دکتر فرهنگ لاریجانی

وکیل پایه یک دادگستری

فرزین فردیس

فرزین فردیس

مدیرعامل گروه صنعتی پارس سامان

دکتر مریم نظری

دکتر مریم نظری

مدرس و مشاور خودتوانمندسازی

صالح برادران امینی

صالح برادران امینی

طراح خدمات

دکتر رحیم کسایی

دکتر رحیم کسایی

مشاور و روان درمانگر

شبنم طباطبائی نژاد

شبنم طباطبائی نژاد

مشاور و مدرس کسب و کار

هیلا هوشنگی

هیلا هوشنگی

میلاد صابری

میلاد صابری

دکتر فرشاد نادری

دکتر فرشاد نادری