رویداد آشنایی با سبک های شغلی؛ کارآفرینی، کارمندی و فریلسنری به همت مدرسه اشتغال شریف در باکس (باشگاه کسب و کار دانش بنیان) برگزار شد. (بیشتر…)