دسته : مدرسه اشتغال گلستان

مدرسه اشتغال گلستان

تمدید ثبت‌نام اولین مدرسه اشتغال گلستان با همکاری دانشگاه صنعتی شریف

اولین مدرسه اشتغال گلستان با همکاری و حمایت دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه گلستان، پارک علم و فناوری استان گلستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی آغاز به کار...

کمتر از یک دقیقه