همراه اول

مدیر عامل: وحید صدوقی

مدیر منابع انسانی: عزیزمحمد اکبری

نماینده در مدرسه اشتغال: طه باستان فر

تعداد کارکنان: حدود 3000 نفر بهانضمام زیرمجموعهها نفر

سال تاسیس: 753-01--183

تلفن تماس:

وب سایت: http://www.mci.ir/

پست الکترونیک: info@mci.ir

آدرس پستی دفتر مرکزی: م ونک- خ ونک – نرسیده به بزرگراه کردستان- برج همراه- شرکت ارتباطات سیار ایران -(همراه اول)

زمینه های فعالیت:

ارایه خدمات ارتباطی

نمونه محصولات و خدمات شرکت/سازمان:

ارایه خدمات مکالمه، پیامک و نوترینو

توصيف فضاي حرفه‌اي شرکت/سازمان در يک جمله:

فضای کاری در راستای تحقق چشم انداز محبوب ترین شرکت ایرانی

شعار سازماني شرکت: هیچکس تنها نیست

رويکردهاي شرکت/سازمان در جذب نيروي انساني:

تبدیل شدن به قطب جذب و استخدام استعدادهای برتر در سطح کشور

انگيزه و چشم‌اندازهاي حمايتي شرکت/سازمان از مدرسه اشتغال شريف:

علاقه و تلاش در راستای ارتقای خودشناسی و رشد دانشجویان نخبه ایرانی و امکان استفاده از دانش و تخصص دانشجویان دانشگاه‌های برتر در موقعیت‌های شغلی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

ارتباط مستقيم با منابع انساني شرکت/سازمان

مسئول پاسخگویی: آقای علیرضا قزل

تلفن تماس داخلی: 88640831

محل ارسال رزومه در سايت:

پست الکترونيک: info@mci.ir

تصويري از محيط کار در شرکت/سازمان