رایتل

مدیر عامل: -

مدیر منابع انسانی: -

نماینده در مدرسه اشتغال: -

تعداد کارکنان: - نفر

سال تاسیس: 1396-08-20

تلفن تماس:

وب سایت: -

پست الکترونیک: pr@rightel.ir

آدرس پستی دفتر مرکزی: -

زمینه های فعالیت:

نمونه محصولات و خدمات شرکت/سازمان:

توصيف فضاي حرفه‌اي شرکت/سازمان در يک جمله:

شعار سازماني شرکت:

رويکردهاي شرکت/سازمان در جذب نيروي انساني:

انگيزه و چشم‌اندازهاي حمايتي شرکت/سازمان از مدرسه اشتغال شريف:

ارتباط مستقيم با منابع انساني شرکت/سازمان

مسئول پاسخگویی: -

تلفن تماس داخلی: -

محل ارسال رزومه در سايت:

پست الکترونيک: pr@rightel.ir

تصويري از محيط کار در شرکت/سازمان