فناوران اطلاعات خبره
پروفایل کاربری شرکت فناوران اطلاعات خبره

نام شرکت / سازمان شرکت فناوران اطلاعات خبره نام مدیرعامل یوسف قلاتی

تلفن تماس 88665486 و 88665179 نمابر --

پست الکترونیک info@iranEIT.com وب سایت http://www.iraneit.com/

زمینه فعالیت: تولید نرم‌افزار در حوزه صنعت بیمه

سال تاسیس: ۱۳۸۲

تعداد کارکنان: ۱۷۰ نفر 

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی: مرضیه کثیری

نماینده در مدرسه اشتغال شریف: مرضیه کثیری