توسن
پروفایل کاربری شرکت توسن

نام شرکت / سازمان شرکت توسن نام مدیرعامل حسین راسی

تلفن تماس ۰۲۱۸۲۱۹۸۰۰۰ نمابر --

پست الکترونیک info@tosan.com وب سایت http://www.tosan.com/

زمینه فعالیت: تولید نرم‌افزارهای بانکی

سال تاسیس: ۱۳۷۸

تعداد کارکنان: ۷۰۰ نفر 

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی: سجاد سحابی راد

نماینده در مدرسه اشتغال شریف: سجاد سحابی راد