همراه اول
پروفایل کاربری شرکت همراه اول

نام شرکت / سازمان شرکت همراه اول نام مدیرعامل وحید صدوقی

تلفن تماس ۰۲۱-۸۱۷۱۱ نمابر --

پست الکترونیک info@mci.ir وب سایت http://www.mci.ir/

زمینه فعالیت: ارائه خدمات ارتباطی 

سال تاسیس: ۱۳۷۳

تعداد کارکنان: ۳۰۰۰ نفر به انضمام زیرمجموعه ها

معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی: عزیزمحمد اکبری

نماینده در مدرسه اشتغال شریف: طاها باستانفر