رهنما
پروفایل کاربری شرکت رهنما

نام شرکت / سازمان شرکت رهنما نام مدیرعامل امیر وهوشی

تلفن تماس 88752434 نمابر --

پست الکترونیک info@rahnema.com وب سایت http://www.rahnemaco.com/

زمینه فعالیت: تولید، جمع آوری و ارائه محتوای دیجیتال بر بستر موبایل و اینترنت

سال تاسیس: ۱۳۷۹ 

تعداد کارکنان: ۱۵۰ نفر

مدیر منابع انسانی: محمدحسن شهرمیانی

نماینده در مدرسه اشتغال شریف: محمدحسن شهرمیانی