مپنا
پروفایل کاربری گروه مپنا

نام شرکت / سازمان شرکت مپنا نام مدیرعامل دکتر عباس علی آبادی

تلفن تماس ۸۱۹۸۱۰۰۱ و ۸۱۹۸۱۰۰۲ (۹۸۲۱+) نمابر --

پست الکترونیک info@mapnagroup.com وب سایت http://www.mapnagroup.com/fa/

زمینه فعالیت: توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی و همچنین اجرای پروژه‌های نفت و گاز و ریلی به صورت پیمانکار اجرایی و سرمایه‌گذاری خصوصی

سال تاسیس: ۱۳۷۱

تعداد کارکنان: ۱۴۰۰۰ نفر همراه با حدود ۳۹ شرکت زیرمجموعه

مدیرعامل: دکتر عباس علی آبادی

معاون منابع انسانی: علی نوراللهی

نماینده در مدرسه اشتغال شریف: احسان سلامی