دوره های آتی مدرسه اشتغال شریف
مکان رویداد: دانشگاه صنعتی شریف

دوره های آتی مدرسه اشتغال شریف

شرایط شرکت در دوره‌ های آتی متعاقبا اعلام خواهد شد.