درباره دوره سوم

در این دوره بر مهارت‌های لازم برای موفقیت‌های شغلی تاکید بیشتری شده است: مهارت‌هایی مانند جستجوی شغلی، پیشرفت شغلی و پیشرفت حرفه‌ای.

دوره سوم، پروژه محور بوده و مهارت‌های ذکر شده در قالب پروژه‌های عملی و در فضایی نزدیک به محیط‌های واقعی کار آموزش داده می‌شوند.

شرکت‌کنندگان دوره در جلساتی واقعی، مصاحبه با شرکت‌های حامی مدرسه را تجربه می‌کنند.

در انتهای دوره، در صورت تمایل افراد و شرکت ها، امکان کارآموزی وجود دارد.

همچنین شرکت‌کنندگان در دوره سوم مدرسه می‌توانند به طور رایگان در دوره خودشناسی شرکت کنند.

هزینه دوره:
هزینه دوره 1 میلیون و 200 هزار تومان (1,200,000 تومان) است.

تخفیف:
در صورت پرداخت نقدی می‌توانید از تخفیف‌های زیر استفاده کنید:

  • 25 درصد تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه شریف معادل 300 هزارتومان (مجموع پرداخت: 900 هزارتومان)
  • 10 درصد تخفیف معادل 120 هزارتومان برای سایر افراد(مجموع پرداخت: یک میلیون و 80 هزارتومان)

پرداخت اقساطی:
می‌توانید هزینه شرکت در دوره را به صورت اقساطی نیز پرداخت کنید. در این حالت، مبلغ دوره در سه قسط پرداخت می‌شود:

  • قسط اول: ابتدای دوره، ۶۰۰ هزارتومان
  • قسط دوم: یک تا یک‌ونیم ماه بعد از شروع دوره، ۴۰۰ هزارتومان
  • قسط سوم: یک الی یک‌ونیم ماه بعد از قسط دوم، ۲۰۰ هزارتومان

توجه: کل مبلغ باید نهایتاً تا سه ماه تسویه شود.

توجه: توجه داشته باشید پرداخت اقساطی شامل تخفیف نمی‌شود.