شرکت فناوران اطلاعات خبره

مدیر عامل: یوسف قلاتی

مدیر منابع انسانی: مرضیه کثیری

نماینده در دوره اول مدرسه اشتغال: مرضیه کثیری

تعداد کارکنان: ۱۷۰ نفر نفر

سال تاسیس: 1396-08-12

تلفن تماس:

وب سایت: http://www.iraneit.com/

پست الکترونیک: info@iranEIT.com

آدرس پستی دفتر مرکزی: تهران، خیابان گاندی، کوچه اعلا رحیمی (نهم)، پلاک ۷، واحد ۱

زمینه های فعالیت:

زمینه فعالیت: تولید نرم‌افزار در حوزه صنعت بیمه

نمونه محصولات و خدمات شرکت/سازمان:

توصيف فضاي حرفه‌اي شرکت/سازمان در يک جمله:

شعار سازماني شرکت:

رويکردهاي شرکت/سازمان در جذب نيروي انساني:

انگيزه و چشم‌اندازهاي حمايتي شرکت/سازمان از مدرسه اشتغال شريف:

ارتباط مستقيم با منابع انساني شرکت/سازمان

مسئول پاسخگویی:

تلفن تماس داخلی:

محل ارسال رزومه در سايت:

پست الکترونيک: 0

تصويري از محيط کار در شرکت/سازمان